PUBLICATIONS

  • HOME
  • Publications
  • Publications

PUBLICATIONS

Engineering CAU-10-H for preparation of mixed matrix membrane for gas separations

관리자 │ 2022-10-21

Hyun Jung Yu, Da-Shiuan Chiou, Cheng-Hsun Hsu, Hsin-Yu Tsai, Ming-Yang Kan, Jong Suk Lee*, Dun-Yen Kang*, Engineering CAU-10-H for preparation of mixed matrix membrane for gas separations, Journal of Membrane Science (2022)