PUBLICATIONS

  • HOME
  • Publications
  • Publications

PUBLICATIONS

Fast Water Transport in UTSA-280 via a Knock-off Mechanism

관리자 │ 2023-08-21

Cheng-Hsun Hsu, Hsin-Yu Yu, Ho Jun Lee, Pei-Hao Wu, Shing-Jong Huang, Jong Suk Lee, Tsyr-Yan Yu, Yi-Pei Li, Dun-Yen Kang, Angewandte Chemie (2023) (IF: 16.823)